V súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“, predložených pre verejné obstarávanie zákazky „Dobudovanie strediska cestovného ruchu poskytujúceho služby s celoročným využitím v lokalite Banskej Štiavnice – vnútorné vybavenie“, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014.